Bồi dưỡng chuyên đề

Trình độ C

3. Trình độ C:

            Thời lượng:    Tổng số 72 giờ = 36 ca

                        8 bài học x 8 giờ/bài = 64 giờ (thực học) = 32 ca

                        2 bài ôn tập, kiểm tra x 4 giờ/bài = 8 giờ = 4 ca

                        - Giáo trình chính: Антонова В. Е., Нахабина М. М., Сафронова М. В., Толстых А. А “Дорога в Россию” 3,  изд. “Златоуст” Санкт-Петебург, 2009 + đĩa CD

- Tài liệu tham khảo:

+ Н. Е. Цветова 112 тестов по русскому языку как иностранному. Уровни А1 – Б1. Учебное пособие для студентов-иностранцев. – СПб.: Златоуст, 2009.

+ Е.Л.Корчагина «Русский язык: успешные старты - удачный финиш». Изд. Русский язык, Москва 2007

+ И.В. Одинцова Что вы сказали? Книга + 1 CD (mp3)  Изд. Златоуст, 2007.

+ Website: http://www.gramota.ru; http://best-language.ru; http://masterrussian.com;

BÀI

CHỦ ĐỀ

NỘI DUNG

1

TIỂU SỬ CON NGƯỜI, GIA ĐÌNH,

SỞ THÍCH VÀ ĐAM MÊ

Ngữ pháp:

I.        Cấu trúc chủ động và bị động với các động từ thể chưa hoàn thành và hoàn thành

II.     Sử dụng động từ có tận cùng bằng -ся

Bài đọc:

-         Vấn đề của gia đình;

-         Trích đoạn tiểu sử của A.P.Trekhop (vở kịch “Hải âu”);

-         Khánh thành (theo truyện ngắn của A.P.Trekhop).

2

TIỂU SỬ CON NGƯỜI, GIA ĐÌNH,

SỞ THÍCH VÀ ĐAM MÊ

(tiếp theo)

Ngữ pháp:

Tính động từ:

I.        Tính động từ chủ động thời hiện tại (cấu tạo từ động từ thể không hoàn thành)

II.     Tính động từ chủ động thời quá khứ (cấu tạo từ động từ thể không hoàn thành và hoàn thành)

Bài đọc:

-         Truyền thống gia đình;

-         V. A. Ghilarovxki (trích đoạn tiểu sử);

-         A. P. Trekhop (tiểu sử).

3

HỆ THỐNG GIÁO DỤC, HỌC TẬP, KHOA HỌC, CÔNG VIỆC

Ngữ pháp:

Tính động từ (tiếp theo):

I.        Tính động từ bị động thời hiện tại (cấu tạo từ động từ thể không hoàn thành)

II.     Tính động từ bị động thời quá khứ (cấu tạo từ động từ thể hoàn thành)

III.   Tính động từ bị động dạng rút gọn

Bài đọc:

-         Hệ thống giáo dục ở LB Nga;

-         V. M. Shukshin (tiểu sử);

-         Kỳ thi (truyện ngắn của V. M. Shukshin).

4

HỆ THỐNG GIÁO DỤC, HỌC TẬP, KHOA HỌC, CÔNG VIỆC

(tiếp theo)

Ngữ pháp:

Tính từ:

I.        Các mức độ so sánh của tính từ và trạng từ

II.     Dạng đầy đủ và dạng rút gọn của tính từ

Biểu hiện quan hệ thuộc tính trong câu đơn và câu phức

Bài đọc:

-         Ngôn ngữ;

-         Kỳ thi;

-         Ngày Tachiana;

-         Năm 2005 – kỷ niệm 250 năm thành lập MGU;

-         Chúng ta đọc báo và tạp chí.

5

THÀNH PHỐ, THAM QUAN THÀNH PHỐ, GIAO THÔNG ĐÔ THỊ, TÌM ĐƯỜNG ĐI TRONG THÀNH PHỐ

Ngữ pháp:

Động từ chuyển động:

-         Động từ chuyển động không có tiền tố;

-         Động từ chuyển động với tiền tố (nhóm I)

Bài đọc:

-         Phương tiện giao thông ở các nước khác nhau trên thế giới;

-         Các cửa ô vào thành phố;

-         Matxcơva không chỉ là một thành phố, đó là cả thế giới (tham quan thành phố Matxcơva);

-         Tình huống cuộc đời;

-         Chúng ta đọc báo và tạp chí.

6

THÀNH PHỐ,

DANH LAM THẮNG CẢNH,

CUỘC SỐNG ĐÔ THỊ

(tiếp theo)

Ngữ pháp:

 Động từ chuyển động (tiếp theo):

          I.          Cấu tạo thể động từ chuyển động khi có tiền tố;

       II.          Động từ chuyển động với tiền tố (nhóm II);

     III.          Nghĩa chuyển của động từ chuyển động;

Biểu hiện quan hệ không gian trong câu đơn và câu phức.

Bài đọc:

-         Làm thế nào vào nhà hát mà không cần có vé;

-         Điện Kremlin ở Matxcơva;

-         Căn hộ chung cư mới;

-         Chúng ta đọc báo và tạp chí.

7

LB NGA

(Lịch sử, Địa lý)

Ngữ pháp:

        I.            Số từ

     II.            Trạng động từ

   III.            Câu phức phụ thuộc có mệnh đề phụ chỉ phương thức mức độ

Bài đọc:

-         Nước Nga (thông tin chung, cơ cấu chính phủ, lịch sử, dân số, ngôn ngữ, thiên nhiên);

-         Dãy núi Ural;

-         Sự kỳ diệu của thiên nhiên;

-         Cãi nhau với vợ (truyện ngắn A.P.Trekhop);

-         P.P.Bagiop (trích đoạn tiểu sử);

-         Hoa trên đá (truyện cổ Bagiop).

8

TRUYỀN THỐNG, NGÀY LỄ, VĂN HÓA

Ngữ pháp:

        I.            Biểu hiện quan hệ thời gian trong câu đơn và câu phức;

     II.            Biểu hiện quan hệ điều kiện trong câu đơn và câu phức;

Bài đọc:

-         Truyền thống và ngày lễ;

-         Chúng ta đọc báo và tạp chí;

-         Tin tức văn hóa;

-         Truyện ngắn (theo A.P.Trekhop);

-         Ivan Batob;

-         Trăng non, Mặt trời và Gió (truyện cổ tích dân gian Nga).

9

SỨC KHỎE. DU LỊCH. THỂ THAO

Ngữ pháp:

        I.            Biểu thị nguyên nhân-hậu quả trong câu đơn và câu phức;

     II.            Biểu thị mục đích hành động trong câu đơn và câu phức;

   III.            Biểu thị quan hệ nhượng bộ trong câu đơn và câu phức.

Bài đọc:

-         Ernst Muldasheb;

-         Giọng nói và con mắt (theo truyện ngắn của Grin)

-         Nhà du lịch Phedor Konhukhop;

-         Nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn!;

-         Anh hùng Aten, Hy Lạp;

-         Chúng ta đọc báo và tạp chí;

-         Tiếng cười;

-         Những đứa trẻ Indigo – chúng là ai?

-         Kỳ nghỉ Giáng sinh.

10

ÔN TẬP. KIỂM TRA