Bồi dưỡng chuyên đề

Trình độ C

    

3. Trình độ C: Thời lượng: 180 tiết

Stt

CHỦ ĐỀ

NỘI DUNG

1

DU LỊCH

- Nói về 1 kỳ nghỉ

- Từ vựng liên quan đến kỳ nghỉ và phương tiện đi lại

- Nghe hiểu về các loại hình kỳ nghỉ

- Viết 1 postcard

2

HỌC TẬP

- Nghe một đoạn hội thoại về du học và xem xét các câu được đưa ra là sự thật hay ý kiến.

- Miêu tả tranh chi tiết.

- Thảo luận về việc học tập trong các hoàn cảnh khác nhau, thuận lợi và bất lợi của việc học bằng nhiều phương pháp.

- Đọc bài khóa và xem xét khóa học nào phù hợp nhất với mọi người.

- Viết một lá thư thân mật và sửa lỗi chấm câu.

3

MUA SẮM

- Nghe  đánh giá các trang web và luyện tập câu hỏi trắc nghiệm.

- Nhìn tranh và lựa chọn địa điểm thích hợp cho cửa hàng.. Giải thích thuận lợi và bất lợi của từng địa điểm.

- Đọc các biển hiệu, thông báo và chọn đáp án đúng.

- Đọc bài khóa về Ebay và chọn câu trả lời đúng điền vào chỗ trống.

- Viết lại câu giữ nguyên nghĩa như câu đã cho.

- Viết một lá thư điện tử thân mật.

4

ĐỘNG VẬT VÀ CON NGƯỜI

- Nghe người đàn ông nói về một thẩm mĩ viện cho thú cưng ở New York và điền thông tin còn thiếu.

- Miêu tả tranh.

- Miêu tả bộ phim bạn xem gần đây.

- Đọc bài khóa có tựa đề "The Human Spider"và luyện tập câu hỏi trắc nghiệm.

- Học các phần của lá thư mẫuvề một bộ phim.

- Viết một lá thư thân mật.

5

SỨC KHỎE VÀ THỂ THAO

- Đọc hiểu về sức khoẻ

- Viết email.

- Từ vựng liên quan đến sức khỏe, thể thao, thuốc

- Nói về 1 bộ môn thể thao mình thích

- Nghe hiểu về sức khỏe

6

KHOA HỌC

KỸ THUẬT

- Nghe một đoạn hội thoại giữa một cô gái và bạn, xem xét các câu đưa ra đúng hay sai.

- Thể hiện sự đồng ý hay phản đối.

- Miêu tả tranh các sinh viên học tập bằng nhiều phương pháp khác nhau.

- Đọc các câu khẳng định về phương pháp học tập họ thích và ghép với tranh phù hợp.

- Đọc bài khóa về viện bảo tàng ở Berlin và xem xét các câu cho sẵn là đúng hay sai.

- Viết một lá thư thân mật cho một người bạn để trả lời những câu hỏi về việc sử dụng máy vi tính

7

CÁC MỐI QUAN HỆ

- Nghe mô tả về những mối quan hệ khác nhau.

- Nghe và chọn tranh thích hợp để trả lời câu hỏi (trắc nghiệm).

- Thảo luận mẫu người nào sẽ thích món quà được đưa ra trong tranh.

- Xem xét về việc mua quà cho giáo viên của bạn – một người chuẩn bị kết hôn.

- Đọc miêu tả về những người đang chuẩn bị đi chơi tối và xem xét mối quan hệ của họ.

- Ghép mọi người với địa điểm chơi tối phù hợp.

- Viết một câu chuyện về một sự kiện xảy ra trong quá khứ.

8

THẾ GIỚI TỰ NHIÊN

- Nghe đoạn phỏng vấn giữa nhà báo Adam Green và xem xét câu nào đúng.

- Nghe lại và luyện tập câu hỏi trắc nghiệm.

- Miêu tả tranh về những cách mọi người bảo vệ môi trường.

- Thảo luận và nêu ý kiến về những cách này.

- Đọc bài báo về môi trường và luyện tập câu hỏi trắc nghiệm.

- Viết một lá thư thân mật.

9

THỰC PHẨM VÀ LẾ HỘI

- Đọc hiểu về các lễ hội

- Viết 1 truyện ngắn

- Viết câu gián tiếp

- Từ vựng về thực phẩm và đồ uống

- Nói về thực phẩm

10

CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

- Viết email

- Đọc hiểu về các phương tiện truyền thông

- Nói về thời gian rảnh rỗi

- Từ vựng về giải trí và truyền thông

- Nghe về các loại phương tiện truyền thông

TÀI LIỆU HỌC TẬP

- Quintana, J., 2010, PET Result student’s book, Oxford University Press.

- Mann, M., & Taylore-Knowles, S. (2008).Destination B1 – Grammar and Vocabulary. Macmillan Education Australia.