Bồi dưỡng chuyên đề

Ứng dụng đàn phím điện tử trong hoạt động âm nhạc ở trường mầm non

Mục tiêu: Giúp giáo viên

+ Nắm được cách sử dụng đàn, đàn một số bài hát trong chương trình mầm non.

+ Lựa chọn đúng tiết điệu bài hát

+ Đàn đúng nhạc, đúng tiết tấu các bài đàn và bài hát.

+ Củng cố kiến thức âm nhạc cơ bản để cập nhật các bài hát mới.

+ Đệm hát các bài hát một số bài hát lứa tuổi mầm non

+ Tự đặt hợp âm đơn giản cho giai điệu bài hát.

Thời lượng: 45 tiết

Các nội dung cơ bản:

Chương 1: MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN KHI SỬ DỤNG ĐÀN PHÍM ĐIỆN TỬ

Tư thế ngồi đúng khi chơi đàn

Ngồi thẳng lưng, ghế đàn không thấp, không quá cao

Người, tay thả lỏng thoải mái

Bật tắt đàn chọn tiết tấu( style), âm sắc (voice)

Nút chọn tiết điệu (style) và điều chỉnh theo các con số

Nút chọn âm sắc(voice) và điều chỉnh theo các con số

Chọn tốc độ hợp lý (tempo) điều chỉnh theo các con số

Nút chọn hợp âm để thực hiện

Thế ngón tay đúng và một số kỹ thuật luyện ngón

Ngón tay gọn, thả lỏng trên mặt phím đàn

Số ngón quy định chung cho 2 tay

Giới thiệu  trình tự nốt trên đàn

Một số bài tập luyện ngón( từng tay)

Cách nhìn bản nhạc

Chương 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT TAY TRÁI VÀ TAY PHẢI

Kỹ thuật tay phải   

-    Đàn theo giai điệu bản nhạc

-    Sắp xếp ngón tay     

2.2.      Kỹ thuật tay phải  

-     Cấu tạo hợp âm, một số hợp âm thông thường

-     Thế bấm và số ngón hợp trong hợp âm

-     Thực hành

2.3.      Kết hợp 2 tay

            -     Kết hợp đồng thời đúng bản nhạc (giai điệu và hợp âm)          

             Chương 3: ĐẶT HỢP ÂM CHO BÀI HÁT 

        3.1.      Đặt  hợp âm

     -     Xác định giọng

        -     Đặt hợp âm cho giai điệu

     -     Sắp xếp ngón tay

  -     Thực hành

3.2.      Đảo hợp âm

-     Các hợp âm đảo

-     Chọn hợp âm bắt đầu

-     Tìm âm chung

-     Thực hành

Yêu cầu đối với người học:

+ Có kiến thức âm nhạc cơ bản

+ Có kiến thức về Phương pháp giáo dục âm nhạc

+ Sử dụng đàn trong hoạt động nghe nhạc

+ Sử dụng đàn trong hoạt động dạy hát

+ Sử dụng đàn trong hoạt động biểu diễn, lễ hội