Bồi dưỡng chuyên đề

Sử dụng nghệ thuật tạo hình truyền thống trong giáo dục mầm non

Điều kiện tiên quyết đối với người học: Có kiến thức về Tâm lý học, Giáo dục học mầm non, Nghệ thuật tạo hình, có hiểu biết và kinh nghiệm giáo dục trẻ mầm non.

Mục tiêu của chuyên đề:

- Năng lực: Giúp học viên nâng cao năng lực nhận thức thẩm mỹ, năng lực cảm thụ nghệ thuật và sự ham thích tích cực sử dụng nghệ thuật tạo hình nói chung và  nghệ thuật tạo hình truyền thống vào quá trình giáo dục trẻ mầm non.

- Kiến thức: Giúp người học được bổ sung những kiến thức về đặc điểm, thể loại của nghệ thuật tạo hình truyền thống, về vai trò của NTTHTT đối với sự phát triển xã hội và con người, về sự phát triển nhận thức thẩm mỹ, vận động sáng tạo của trẻ mầm non.

- Kỹ năng: Giúp học viên lựa chọn tác phẩm, thiết kế chương trình hoạt động và xây dựng môi trường hoạt động cho trẻ làm quen với nghệ thuật tạo hình truyền thống nhằm giáo dục văn hóa, giáo dục toàn diện cho trẻ MN.

Nội dung chi tiết chuyên đề:

Phần 1: Một số vấn đề chung về nghệ thuật tạo hình truyền thống và việc giáo dục trẻ mầm non

1/ Ý nghĩa của việc cho trẻ làm quen với Nghệ thuật tạo hình truyền thống thông qua các hoạt động giáo dục

2/ Nét đặc trưng của nghệ thuật tạo hình truyền thống:

3/ Cơ sở lý thuyết định hướng cho việc sử dụng nghệ thuật tạo hình trong giáo dục trẻ em

Phần 2: Tổ chức sử dụng nghệ thuật tạo hình truyền thống trong giáo dục trẻ em

1/ Tìm hiểu đặc trưng nhận thức thẩm mỹ của trẻ em

2/ Xác định đặc điểm lứa tuổi của trẻ em trong khả năng tham gia hoạt động nghệ thuật và mục tiêu của quá trình tổ chức giáo dục và phát triển trẻ mẫu giáo thông qua các hoạt động sử dụng nghệ thuật tạo hình truyền thống.

4/ Thực hành tổ chức sử dụng nghệ thuật tạo hình truyền thống trong giáo dục

- Sưu tầm, tuyển chọn các tác phẩm nghệ thuật tạo hình truyền thống dùng trong giáo dục trẻ mầm non.

- Sử dụng nghệ thuật tạo hình truyền thống trong tổ chức môi trường cho các hoạt động giáo dục theo chủ đề

- Phối hợp các biện pháp, các hình thức tổ chức hoạt động tạo hình lồng ghép với các hoạt động giáo dục khác, sử dụng yếu tố nghệ thuật truyền thống phát triển toàn diện cho trẻ

- Thực hành bồi dưỡng các phương thức tổ chức hoạt động tích hợp nhằm khai thác vốn nghệ thuật tạo hình dân gian cho công tác giáo dục, phối hợp các lực lượng trong giáo dục văn hóa truyền thống.

Nhiệm vụ của học viên:

- Dự đầy đủ, tích cực các giờ giảng theo quy chế.

- Thực hiện đầy đủ các bài tập cá nhân và bài tập theo nhóm.

- Tham gia tích cực, đầy đủ có hiệu quả các chương trình thực hành sư phạm theo quy định.