Bồi dưỡng chuyên đề

Bồi dưỡng Văn học thiếu nhi với giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non

Mục tiêu

Giúp giáo viên mầm non có thêm những kiến thức về văn học thiếu nhi nắm vững những đặc điểm của văn học dành cho trẻ lứa tuổi mầm non để sưu tầm/ lựa chọn những tác phẩm văn học phù hợp chuẩn chính âm, chính tả để có thể phát âm đúng, viết đúng khi giao tiếp và dạy trẻ mầm non hướng tới chuẩn khi phát âm và làm quen với chữ viết tiếng Việt.

Giúp giáo viên mầm non có thể tự sửa chữa các lỗi phát âm cho mình, cho trẻ mầm non; tự sửa chữa các lỗi chính tả của mình và bước đầu giúp trẻ mầm non nhận biết các lỗi chính tả khi trẻ tiếp xúc chữ viết.