Bồi dưỡng chuyên đề

Sửa chính âm, chính tả cho giáo viên mầm non

Mục tiêu

Giúp giáo viên mầm non nắm vững chuẩn chính âm, chính tả để có thể phát âm đúng, viết đúng khi giao tiếp và dạy trẻ mầm non hướng tới chuẩn khi phát âm và làm quen với chữ viết tiếng Việt.

Giúp giáo viên mầm non có thể tự sửa chữa các lỗi phát âm cho mình, cho trẻ mầm non; tự sửa chữa các lỗi chính tả của mình và bước đầu giúp trẻ mầm non nhận biết các lỗi chính tả khi trẻ tiếp xúc chữ viết.

Tài liệu tham khảo

Ngữ âm tiếng Việt (Đặng Thị Lanh, NXB Giáo dục)

Dạy học chính tả ở tiểu học (Lê A, Đỗ Xuân Thảo)

Từ điển chính tả học sinh (Nguyễn Như ý, NXB Giáo dục Việt Nam)

Sổ tay chính tả (Nguyễn Đình Cao, NXB Giáo dục)

Nội dung chuyên đề

PHẦN LÍ THUYẾT

Chính âm

Chính âm là gì?

Vấn đề phương ngữ trong tiếng Việt

Yêu cầu phát âm với các vùng phương ngữ của tiếng Việt

Các lỗi phương  ngữ thường gặp, nguyên nhân và cách chữa

Chính tả

Chính tả là gì?

Các loại lỗi chính tả thường gặp, nguyên nhân và cách chữa

    PHẦN THỰC HÀNH

Thực hành chữa lỗi phát âm

Thực hành chữa lỗi chính tả