Bồi dưỡng chuyên đề

Phát hiện rối nhiễu tâm lý của trẻ mầm non và hướng xử lý

Mục tiêu:

+ Mục tiêu kiến thức: Giúp giáo viên nắm được một số kiến thức cơ bản về rối nhiễu tâm lý ở  trẻ em lứa tuổi mầm non.

+ Mục tiêu kĩ năng:

   Phát hiện được tình trạng rối nhiễu tâm lý ở trẻ.

   Đưa ra những tư vấn cần thiết cho cha mẹ trẻ

Các nội dung cơ bản:

Chương 1: NHỮNG RỐI LOẠN TÂM LÝ CỦA TRẺ EM

1.1. Thế nào là trẻ có rối nhiễu về tâm lý?

1.2. Những rối loạn triệu chứng và chức năng.

           Rối loạn tâm vận động

           Rối loạn ngôn ngữ

           Rối loạn nhận thức

           Rối loạn biểu hiện hành vi

           Rối loạn cơ thắt

           Rối loạn chức năng tiêu hóa- ăn uống

           Rối loạn chức năng thở

           Rối loạn biểu hiện ở da

           Trẻ bị ngược đãi.

     Các hội chứng lớn.

           Chậm khôn

           Trầm cảm của trẻ em

           Những biểu hiện nhiễu tâm

           Tự kỷ

           Chương 3: NHỮNG YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA MÔI TRƯỜNG SỐNG

           3.1. Stress và chấn thương

           3.2. Những nguy cơ từ gia đình

           3.3. Những nguy cơ từ nhà trường

       Chương 4: HƯỚNG XỬ LÝ RỐI NHIỄU TÂM LÝ TRẺ EM 

Yêu cầu đối với người học:

+ Có kiến thức về Tâm lý học trẻ em tuổi mầm non.

+ Có kiến thức về Giáo dục học mầm non.

+ Có kinh nghiệm về chăm sóc- giáo dục trẻ em.