Bồi dưỡng chuyên đề
Skip Navigation Links.
Collapse Chương trình Tiếng AnhChương trình Tiếng Anh
Trình độ A - Số tiết: 180
Trình độ B - Số tiết: 180
Trình độ C - Số tiết: 180
Collapse Chương trình Tiếng NgaChương trình Tiếng Nga
Trình độ A - Số tiết: 106
Trình độ B - Số tiết: 96
Trình độ C - Số tiết: 96
Collapse Chương trình Tiếng PhápChương trình Tiếng Pháp
Trình độ A - Số tiết: 106
Trình độ B - Số tiết: 106
Trình độ C - Số tiết: 106
Collapse Chương trình Tiếng TrungChương trình Tiếng Trung
Trình độ A - Số tiết: 105
Trình độ B - Số tiết: 120
Trình độ C - Số tiết: 135
Collapse Chương trình Tin HọcChương trình Tin Học
Trình độ A - Số tiết: 75
Trình độ B - Số tiết: 90
Trình độ C - Số tiết: 75
Collapse BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUNGBỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUNG
Collapse Nhóm kiến thức về đổi mới chương trình, phương pháp dạy họcNhóm kiến thức về đổi mới chương trình, phương pháp dạy học
Phát triển chương trình nhà trường - Số tiết: 30
Dạy học theo chủ đề liên môn - Số tiết: 30
Đổi mới PP hình thức tổ chức dạy học theo định hướng PT năng lực, phẩm chất HS - Số tiết: 30
Kỹ năng thúc đẩy và vận dụng trong dạy học tích cực - Số tiết: 20
PP dạy học tích cực và đánh giá học sinh giỏi theo cách tiếp cận năng lực - Số tiết: 45
Các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực - Số tiết: 60
Kỹ năng xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp cho GV các cấp học - Số tiết: 45
Các lý thuyết dạy học hiện đại và nghệ thuật tương tác sư phạm - Số tiết: 45
Một số định hướng đổi mới trong chương trình giáo dục phổ thông sau 2015 - Số tiết: 10
Collapse Nhóm kiến thức về kiểm tra đánh giáNhóm kiến thức về kiểm tra đánh giá
Đánh giá kết quả tập của học sinh theo năng lực - Số tiết: 30
Đổi mới đánh giá trong GD và các PP kỹ thuật thiết kế đề thi, kiểm tra đánh giá năng lực - Số tiết: 45
Các PP phân tích, xử lý số liệu khảo sát bằng các phần mềm SPSS, UEST/CONQUEST - Số tiết: 45
Đánh giá chất lượng và đảm bảo chất lượng trong các trường cao đẳng, đại học - Số tiết: 45
Dạy học và kiểm tra đánh giá định hướng phát triển năng lực - Số tiết: 30
Hướng dẫn xây dựng, sử dụng bộ ngôn ngữ công cụ thực hiện việc đánh giá, nhận xét theo định hướng phát triển năng lực người học - Số tiết: 30
Collapse Nhóm kiến thức về nghiên cứu khoa họcNhóm kiến thức về nghiên cứu khoa học
Nâng cao năng lực hướng dẫn NCKH kỹ thuật cho HS THPT - Số tiết: 30
Kỹ năng lựa chọn, thu thập, xử lý, viết sáng kiến kinh nghiệm cho giáo viên PT - Số tiết: 45
Kỹ năng xác định đề tài, xây dựng đề cương tiến hành một đề tài NCKH giáo dục - Số tiết: 45
PP nghiên cứu khoa học giáo dục và kỹ thuật thiết kế các công cụ khảo sát đánh giá - Số tiết: 45
Kỹ năng thiết kế nghiên cứu khoa học cho học sinh PT - Số tiết: 30
Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng - Số tiết: 20
Collapse Nhóm kiến thức về sử dụng phương tiện, thiết bị hiện đại trong dạy họcNhóm kiến thức về sử dụng phương tiện, thiết bị hiện đại trong dạy học
Kỹ năng lắp đặt, quản lý, sử dụng và bảo dưỡng thiết bị dùng chung trong trường PT - Số tiết: 30
Kỹ năng thu thập, khai thác và xử lý thông tin phục vụ bài giảng theo phương pháp dạy học tích cực - Số tiết: 30
Khai thác thiết bị tài nguyên số trong dạy học - Số tiết: 45
Kỹ năng sử dụng phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại - Số tiết: 30
Collapse Nhóm kiến thức ứng dụng CNTT trong dạy họcNhóm kiến thức ứng dụng CNTT trong dạy học
Công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường - Số tiết: 30
Sử dụng web 2.0 trong dạy học ở trường phổ thông - Số tiết: 30
Kỹ năng soạn thảo bài giảng điện tử - Số tiết: 45
Kỹ năng bổ trợ cho việc soạn thảo bài giảng điện tử - Số tiết: 45
BD CNTT cho giáo viên dạy các môn tự nhiên ở THCS - Số tiết: 30
BD CNTT cho giáo viên dạy các môn tự nhiên ở THPT - Số tiết: 30
BD CNTT cho cán bộ, công chức khối phòng ban ở các sở Giáo dục - Số tiết: 30
Xây dựng và quản trị mạng trường học - Số tiết: 60
Xây dựng và tổ chức hoạt động dạy học trực tuyến (E-learning) - Số tiết: 60
Ứng dụng modle xây dựng hệ thống trường học đào tạo trực tuyến - Số tiết: 60
Bồi dưỡng kiến thức về quản trị kỹ thuật - Số tiết: 45
Bồi dưỡng kiến thức về mạng và Internet - Số tiết: 30
Kỹ năng thiết kế và sử dụng phần mềm dạy học theo môn học - Số tiết: 30
Ứng dụng iSpring hỗ trợ xây dựng bài giảng điện tử đa phương tiện - Số tiết: 60
Collapse Nhóm kiến thức về giáo dục hướng nghiệp, chuyên môn và nghiệp vụNhóm kiến thức về giáo dục hướng nghiệp, chuyên môn và nghiệp vụ
Nâng cao năng lực giáo dục hướng nghiệp cho giáo viên phổ thông - Số tiết: 30
Kỹ năng tổ chức giáo dục hướng nghiệp cho học sinh lớp 9 và THPT - Số tiết: 45
Kỹ năng tư vấn hướng nghiệp cho giáo viên phổ thông - Số tiết: 30
Phương ngữ và cách khắc phục lỗi phương ngữ trong trường phổ thông - Số tiết: 45
Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học - Số tiết: 30
Kỹ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh các cấp học - Số tiết: 30
Kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh các cấp - Số tiết: 45
Kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể của tổ chức đoàn, đội ở trường phổ thông - Số tiết: 45
Kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh - Số tiết: 30
Kỹ năng xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục cho học sinh - Số tiết: 30
Kỹ năng tổ chức hoạt động của người phụ trách đoàn, đội ở trường phổ thông - Số tiết: 45
Nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên phổ thông - Số tiết: 45
Kỹ năng soạn thảo văn bản - Số tiết: 45
Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản cho học sinh - Số tiết: 45
Kỹ năng hướng dẫn, tư vấn cho học sinh trong học tập - Số tiết: 45
Kỹ năng làm công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông - Số tiết: 45
Kỹ năng thu thập, đánh giá và quản lý hồ sơ dạy học - Số tiết: 45
Collapse Nhóm kiến thức về giáo dục đạo đức, môi trường, sức khỏe cho học sinhNhóm kiến thức về giáo dục đạo đức, môi trường, sức khỏe cho học sinh
Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về mỹ học, giáo dục thẩm mỹ và giáo dục truyền thống - Số tiết: 60
Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức giáo dục về đạo đức môi trường - Số tiết: 45
Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về giáo dục sức khỏe - Số tiết: 45
Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về giáo dục sức khỏe sinh sản - Số tiết: 45
Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường - Số tiết: 45
Kỹ năng tổ chức hoạt động ngoại khóa, khám phá thiên nhiên cho học sinh PT - Số tiết: 45
Collapse Nhóm kiến thức về giáo dục kỹ năng mềm cho giáo viên và học sinhNhóm kiến thức về giáo dục kỹ năng mềm cho giáo viên và học sinh
Lập trình lại tư duy (cài đặt lại các hoạt động của não bộ) và phát triển tư duy sáng tạo - Số tiết: 45
Kỹ năng hướng dẫn cho đồng nghiệp phát triển nghề nghiệp - Số tiết: 45
Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các cấp - Số tiết: 45
Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường dân tộc nội trú - Số tiết: 45
Phương pháp giáo dục giá trị sống cho tuổi vị thành niên giúp gặt hái sự thành công học đường và thành công trong cuộc sống - Số tiết: 45
Phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh - Số tiết: 30
Kỹ năng phối hợp cộng đồng dân cư, tổ chức chính trị - xã hội trong giáo dục học sinh - Số tiết: 30
Kỹ năng xác định các trở ngại và cách khắc phục các trở ngại trong học tập cho học sinh - Số tiết: 30
Kỹ năng hướng dẫn tư vấn cho học sinh trong học tập - Số tiết: 30
Kỹ năng tìm hiểu đặc điểm học sinh có nhu cầu đặc biệt (Học sinh khuyết tật, học sinh năng khiếu, học sinh có tư chất và học sinh dân tộc thiểu số) - Số tiết: 30
Kỹ năng tìm hiểu, thu thập, xử lý thông tin về môi trường giáo dục cho học sinh các cấp - Số tiết: 45
Kỹ năng thiết lập môi trường giáo dục và học tập cho học sinh các cấp - Số tiết: 45
Kỹ năng nhận biết và khắc phục những rào cản trong học tập cho học sinh các cấp - Số tiết: 45
Tư vấn tâm lý học đường: giao tiếp, ứng xử và mã số thành công - Số tiết: 45
Kỹ năng chăm sóc, hỗ trợ tâm lý học sinh dân tộc thiểu số - Số tiết: 45
Kỹ năng giao tiếp trong tìm hiểu tâm - sinh lý trẻ mầm non - Số tiết: 45
PP và kỹ năng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường dân tộc nội trú - Số tiết: 45
Kỹ năng giao tiếp trong tìm hiểu tâm - sinh lý trẻ mầm non - Số tiết: 45
Kỹ năng giao tiếp trong tìm hiểu đặc điểm tâm - sinh lý học sinh tiểu học - Số tiết: 45
Kỹ năng giao tiếp trong tìm hiểu đặc điểm tâm - sinh lý học sinh trung học cơ sở - Số tiết: 45
Kỹ năng giao tiếp trong tìm hiểu đặc điểm tâm - sinh lý học sinh trung học phổ thông - Số tiết: 45
Kỹ năng tìm hiểu đặc điểm của học sinh cá biệt - Số tiết: 45
Nhóm kỹ năng tham vấn cơ bản trong tâm lý trường học - Số tiết: 90
Tổng quan các mô hình và lý thuyết tham vấn học đường - Số tiết: 75
Tổ chức hoạt động tham vấn trong tâm lý học trường học - Số tiết: 45
Đánh giá, nhận diện những khó khăn trong tâm lý trong trường học - Số tiết: 45
Collapse Nhóm kiến thức về bồi dưỡng cán bộ quản lýNhóm kiến thức về bồi dưỡng cán bộ quản lý
Kỹ năng quản lý lãnh đạo nhà trường hiệu quả - Số tiết: 45
Kỹ năng tổ chức nghiên cứu và viết sáng kiến kinh nghiệm trong quản lý giáo dục - Số tiết: 45
Bồi dưỡng về kiểm tra, thanh tra giáo dục - Số tiết: 45
Phát triển chương trình và quản lý chất lượng trong các cơ sở giáo dục - Số tiết: 45
Kỹ năng quản lý chuyên môn trong nhà trường và các cơ sở giáo dục - Số tiết: 45
Xây dựng văn hóa trường học và kỹ năng lãnh đạo quản lý nhà trường thành công - Số tiết: 45
Phát triển năng lực quản lý cho tổ trưởng tổ chuyên môn ở trường phổ thông - Số tiết: 45
Collapse Hướng dẫn đăng ký và thông tin về IELTSHướng dẫn đăng ký và thông tin về IELTS
Mẫu đơn đăng ký
Collapse Quy trình thi và những điều cần lưu ýQuy trình thi và những điều cần lưu ý
Quy trình thi và những điều cần lưu ý
Cách thức xin thêm bảng điểm, xin phúc khảo, ủy quyền nhận thay kết quả
Các bước cần biết trong ngày thi
Làm thế nào để kiểm tra kết quả của bạn trực tuyến
Collapse Chương trình Tin hocChương trình Tin hoc
Trình độ A - Số tiết: 75
Trình độ B - Số tiết: 90
Trình độ C - Số tiết: 75
Chứng chỉ Nghiệp vụ quản lý giáo dục trường mầm non - Số tiết: 360
Chứng chỉ Nghiệp vụ quản lý giáo dục trường phổ thông - Số tiết: 360
Chứng chỉ Nghiệp vụ quản lý giáo dục Trung tâm giáo dục thường xuyên - Số tiết: 360
Chứng chỉ Nghiệp vụ quản lý giáo dục trường Trung cấp chuyên nghiệp - Số tiết: 360
Chứng chỉ Nghiệp vụ quản lý giáo dục trường cao đẳng, đại học - Số tiết: 360
Chứng chỉ Nghiệp vụ quản lý giáo dục Sở/Phòng Giáo dục và đào tạo - Số tiết: 360
Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm cho giáo viên các trường Đại học, Cao đẳng - Số tiết: 20 tín chỉ
Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm về giáo dục hòa nhập - Số tiết: 345
Chứng chỉ Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn Giáo dục công dân - Số tiết: 200
Chứng chỉ Nghiệp vụ công tác thiết bị trường học cấp Tiểu học - Số tiết: 152
Chứng chỉ Nghiệp vụ công tác thiết bị trường học cấp Trung học cơ sở, THPT - Số tiết: 192
Chứng chỉ sư phạm dạy nghề - Số tiết: 400
Chứng chỉ Sư phạm dạy nghề trình độ sơ cấp - Số tiết: 160
Chứng chỉ Kỹ năng dạy học - Số tiết: 40
Chứng chỉ môn học Quản lý hành chính Nhà Nước và QL ngành GD-ĐT - Số tiết: 30
Collapse NHÓM BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNHNHÓM BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH
Collapse Môn Toán họcMôn Toán học
Phương pháp dạy học tích cực trong dạy học môn Toán học ở trường phổ thông - Số tiết: 45
Phương pháp dạy học hệ thống trong chương trình Toán phổ thông - Số tiết: 30
Giáo dục Toán học gắn liền với thực tiễn (mô hình đánh giá PISA và HICNM) - Số tiết: 45
Nhìn nhận một số vấn đề của Toán học phổ thông theo quan điểm của đại số hiện đại - Số tiết: 30
Dạy học Toán với sự trợ giúp của phần mềm toán học và công nghệ thông tin - Thực hành và vận dụng - Số tiết: 30
Cách thức viết và đánh giá sáng kiến kinh nghiệm dạy học Toán ở phổ thông - Số tiết: 30
Một số vấn đề giáo viên cần lưu ý trong giảng dạy hình học ở trường phổ thông - Số tiết: 60
Vận dụng đại số cao cấp vào dạy học một số nội dung trong môn Toán ở THCS - Số tiết: 45
Một số vấn đề về số học - Số tiết: 45
Một số vấn đề về dãy số - Số tiết: 30
Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về đẳng thức và bất đẳng thức hình học - Số tiết: 60
Một số vấn đề về đa thức - Số tiết: 45
Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về cơ sở lý thuyết xác suất và thống kê - Số tiết: 45
Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về lý thuyết xác suất và ứng dụng trong toán sơ cấp - Số tiết: 45
Logic đại cương với các mệnh đề trong môn Toán học - Số tiết: 45
Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về lý thuyết xấp xỉ hàm và ứng dụng trong toán sơ cấp - Số tiết: 45
Một số vấn đề chọn lọc về đạo hàm và tích phân - Số tiết: 45
Một số nguyên lý cơ bản trong toán học sơ cấp - Số tiết: 45
Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về phương trình sai phân và ứng dụng trong toán sơ cấp - Số tiết: 45
Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về tổ hợp hình học - Số tiết: 60
Collapse Môn viên Vật LýMôn viên Vật Lý
Các phương pháp giải nhanh một số dạng bài toán vật lý kỳ thi THPT quốc gia - Số tiết: 45
Các phương pháp dạy học hiện đại trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông - Số tiết: 45
Đổi mới, kiểm tra đánh giá trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông - Số tiết: 45
Xây dựng chủ đề tích hợp trong dạy học các môn khoa học tự nhiên ở trường phổ thông - Số tiết: 45
Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông - Số tiết: 45
Sử dụng thí nghiệm theo hướng phát huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông - Số tiết: 45
Một số phương pháp giải các bài tập phần tĩnh điện và mạch điện phi tuyến trong chương trình Vật lý ở trường phổ thông - Số tiết: 45
Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về dòng điện trong các môi trường - Số tiết: 45
Rèn luyện kỹ năng thí nghiệm trong dạy học Vật lý ở trường THCS - Số tiết: 45
Rèn luyện kỹ năng thí nghiệm trong dạy học Vật lý ở trường THPT - Số tiết: 45
Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý phần nhiệt học - Số tiết: 45
Bồi dưỡng học sinh khá giỏi Vật lý phần thiên văn - Số tiết: 45
Nâng cao năng lực giáo viên trong dạy học Vật lý phần cơ, nhiệt và điện ở trường phổ thông - Số tiết: 45
Nâng cao năng lực giáo viên trong dạy học Vật lý phần quang và vật lí hiện đại ở trường phổ thông - Số tiết: 45
Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về đo lường các đại lượng vật lý - Số tiết: 45
Collapse Môn Hóa họcMôn Hóa học
Các phương pháp dạy học hiện đại và kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học Hóa học ở trường phổ thông - Số tiết: 45
Phương pháp dạy học tích cực và đánh giá học sinh theo hướng tiếp cận năng lực trong dạy học Hóa học - Số tiết: 45
Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh trong dạy học Hóa học ở trưởng phổ thông - Số tiết: 45
Sử dụng phương tiện kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học hóa học - Số tiết: 45
Một số vấn đề về lý thuyết hóa vô cơ - Số tiết: 60
Một số vấn đề về hóa vô cơ cấu trúc và hóa sinh vô cơ - Số tiết: 60
Một số vấn đề về hóa vô cơ nguyên tố phi kim - Số tiết: 60
Một số vấn đề về hóa vô cơ nguyên tố kim loại - Số tiết: 60
Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về hóa học hữu cơ trong dạy học Hóa học ở trường phổ thông - Số tiết: 30
Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về hóa học phân tích trong dạy học Hóa học ở trường phổ thông - Số tiết: 45
Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về hóa lí trong dạy học Hóa học ở trường phổ thông - Số tiết: 60
Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về hóa vô cơ trong dạy học Hóa học ở trường phổ thông - Số tiết: 60
Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về hóa phân tích ở trường phổ thông: “Định luật bảo toàn electron” - Số tiết: 45
Collapse Môn Công nghệ, giáo viên ngành Sư phạm kỹ thuật và người làm công tác thiết bị trường họcMôn Công nghệ, giáo viên ngành Sư phạm kỹ thuật và người làm công tác thiết bị trường học
Nâng cao năng lực giáo dục kinh doanh cho giáo viên dạy công nghệ ở trường phổ thông - Số tiết: 30
Công tác thiết bị trường học ở trường phổ thông - Số tiết: 30
Công tác thư viện trường học - Số tiết: 30
Dạy học tích hợp theo chủ đề liên môn Công nghệ - Tin học ở phổ thông - Số tiết: 30
Dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn Công nghệ ở phổ thông - Số tiết: 30
Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Công nghệ ở phổ thông - Số tiết: 20
Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học môn Công nghệ ở phổ thông - Số tiết: 20
Kỹ năng thúc đẩy và vận dụng trong dạy học tích cực cho giáo viên Công nghệ - Số tiết: 20
Nâng cao năng lực giáo dục hướng nghiệp cho giáo viên phổ thông - Số tiết: 30
Nâng cao năng lực giáo dục kinh doanh cho giáo viên phổ thông - Số tiết: 30
Kỹ năng tư vấn hướng nghiệp cho giáo viên phổ thông - Số tiết: 30
Collapse Môn Sinh họcMôn Sinh học
Nâng cao năng lực giáo viên qua việc bồi dưỡng học sinh giỏi Sinh học - Số tiết: 45
Thiết kế các chủ đề dạy học tích hợp môn khoa học tự nhiên - Số tiết: 30
Tiếp cận dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học trong dạy học Sinh học - Số tiết: 45
Kiểm tra đánh giá theo định hướng hình thành và phát triển năng lực môn Sinh học ở trường phổ thông - Số tiết: 45
Thiết kế các chuyên đề trong dạy học môn Sinh học ở trường phổ thông - Số tiết: 45
Định hướng tổ chức nghiên cứu khoa học Sinh học cho học sinh ở trường phổ thông - Số tiết: 45
Các kĩ thuật dạy học hiệu quả môn Sinh học ở trường phổ thông - Số tiết: 30
Nâng cao năng lực giáo dục an toàn và kiểm soát sinh học trong trường phổ thông - Số tiết: 45
Phương pháp dạy học hiệu quả Sinh học 10, THPT - Số tiết: 45
Phương pháp dạy học hiệu quả Sinh học 11, THPT - Số tiết: 45
Phương pháp dạy học hiệu quả phần Tiến hóa Sinh học 12, THPT - Số tiết: 45
Thiết kế bài giảng vi sinh vật học theo định hướng phát triển năng lực học sinh - Số tiết: 45
Tích hợp giáo dục bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học - Số tiết: 45
Kỹ năng sưu tầm, xử lý và xây dựng bộ sưu tập mẫu động vật phục vụ giảng dạy ở trường phổ thông - Số tiết: 45
Nâng cao năng lực giảng dạy sinh thái các nhóm động vật ở nước và ở cạn - Số tiết: 45
Nâng cao năng lực thực hành thí nghiệm động vật ở trường phổ thông - Số tiết: 45
Giáo dục vệ sinh môi trường dịch tễ liên quan đến vi sinh vật gây bệnh trong thực phẩm và môi trường sống - Số tiết: 45
Các phương pháp dạy học hiện đại trong dạy học Sinh học - Số tiết: 45
Tích hợp giáo dục bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học - Số tiết: 45
Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về rau quả: các chất có hoạt tính sinh học và những lợi ích cho sức khoẻ - Số tiết: 45
Thiết kế và thực hiện thí nghiệm về sinh học tế bào trong chương trình phổ thông - Số tiết: 45
Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về sự chuyển hoá các chất trong tế bào thực vật và động vật - Số tiết: 45
Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về tế bào gốc và ứng dụng trong điều trị bệnh và thẩm mỹ - Số tiết: 45
Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về ung thư và chu kỳ tế bào - Số tiết: 45
Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về quang hợp và vấn đề phát triển tài nguyên thực vật - Số tiết: 45
Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về dinh dưỡng cây trồng và việc sử dụng phân bón - Số tiết: 45
Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về sinh lý thực vật ứng dụng trong thực tiễn sản suất - Số tiết: 45
Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về trao đổi nước ở thực vật và giáo dục bảo vệ tài nguyên nước - Số tiết: 45
Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về hô hấp thực vật và thực trạng bảo quản nông sản - Số tiết: 45
Nâng cao năng lực dạy học thực hành di truyền học ở trường phổ thông - Số tiết: 30
Nâng cao năng lực thực hành định tính và định lượng ADN trong dạy học phổ thông - Số tiết: 30
Nâng cao năng lực vận dụng kiến thức di truyền vào thực tiễn sản xuất trong dạy học di truyền học ở trường phổ thông - Số tiết: 30
Nâng cao năng lực vận dụng cơ sở di truyền học và tư vấn di truyền trong giáo dục phổ thông về sức khỏe và sinh sản - Số tiết: 30
Nâng cao năng lực giảng dạy thực hành phân tích nhiễm sắc thể trong trường THPT - Số tiết: 30
Xây dựng, hình thành kĩ năng thực hành thực vật ở trường phổ thông - Số tiết: 45
Dạy học sinh thái học theo định hướng phát triển năng lực - Số tiết: 45
Xây dựng bài giảng tập tính học động vật - Số tiết: 45
Kỹ năng thiết kế và tổ chức thực hành vi sinh vật học cho học sinh trường THPT - Số tiết: 45
Ứng dụng công nghệ sinh học trong thiết kế bài giảng theo hướng tiếp cận với sinh học hiện đại - Số tiết: 45
Collapse Môn Ngữ VănMôn Ngữ Văn
Kỹ năng bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn - Số tiết: 45
Ứng dụng CNTT truyền thông và các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học môn Ngữ văn ở trường phổ thông - Số tiết: 30
Kỹ thuật dạy học theo nhóm trong giờ học Ngữ văn ở trường phổ thông - Số tiết: 30
Phương pháp xây dựng và triển khai các chủ đề dạy học tích hợp theo định hướng phát triển năng lực người học trong môn Ngữ văn ở trường phổ thông - Số tiết: 30
Phương pháp, kĩ thuật dạy học đọc hiểu và làm văn theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường phổ thông - Số tiết: 30
Phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi và xây dựng chuyên đề sinh hoạt chuyên môn Ngữ văn ở trường phổ thông - Số tiết: 30
Dạy học tiếng Việt theo hướng phát triển năng lực cho học sinh - Số tiết: 45
Vấn đề bài tập trong dạy học Tiếng Việt ở trường phổ thông - Số tiết: 30
Phát triển năng lực giao tiếp của học sinh qua môn tiếng Việt ở phổ thông - Số tiết: 60
Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về các thao tác lập luận và dạy học làm văn nghị luận (NLXH và NLVH) ở trường phổ thông - Số tiết: 45
Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức ngôn ngữ trong hoạt động giao tiếp - Số tiết: 45
Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về ngôn ngữ và văn học - Số tiết: 45
Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản của học sinh - Số tiết: 30
Kỹ năng đánh giá kết quả học tập môn Ngữ văn ở trường phổ thông - Số tiết: 30
Từ vựng và cách khắc phục lỗi dùng từ cho học sinh phổ thông - Số tiết: 45
Ngữ pháp và sửa lỗi ngữ pháp cho học sinh phổ thông - Số tiết: 45
Sửa ngọng và vấn đề chính âm, chính tả - Số tiết: 45
Phương ngữ và cách khắc phục lỗi phương ngữ trong trường phổ thông - Số tiết: 45
Lý luận văn học trong nhà trường phổ thông – Những vấn đề mới - Số tiết: 45
Một số vấn đề về nội dung dạy học từ nghĩa, ngữ dụng trong chương trình sách giáo khoa phổ thông - Số tiết: 45
Từ Hán Việt và việc dạy từ Hán Việt ở trường phổ thông - Số tiết: 45
Tiếp cận truyện ngắn Việt Nam hiện đại - Số tiết: 45
Những vấn đề cơ bản của văn học Việt Nam sau 1975 và việc nâng cao năng lực tiếp nhận văn bản - Số tiết: 45
Tiếp cận và phân tích tác phẩm văn học theo đặc trưng thể loại và từ góc nhìn văn hóa - Số tiết: 45
Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về đặc trưng văn học - Số tiết: 45
Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về thi pháp học - Số tiết: 45
Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức lý thuyết về tác phẩm văn học - Số tiết: 45
Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức lý thuyết về thể loại văn học - Số tiết: 45
Rèn luyện năng lực tiếp nhận văn bản văn xuôi văn học nước ngoài ở trường phổ thông - Số tiết: 45
Rèn luyện năng lực tiếp nhận văn bản thơ và kịch văn học nước ngoài ở trường phổ thông - Số tiết: 45
So sánh tác phẩm văn học nước ngoài và văn học Việt Nam trong trường phổ thông - Số tiết: 60
Tiếp cận tác phẩm văn học trong trường phổ thông từ góc nhìn văn hóa - Số tiết: 60
Nâng cao năng lực dạy – học tác phẩm văn học trong trường phổ thông từ kí hiệu học - Số tiết: 60
Tổ chức minh giải văn bản tác phẩm văn học Hán Nôm trong nhà trường - Số tiết: 45
Bồi dưỡng nâng cao kiến thức và phương pháp dạy học văn học trung đại Việt Nam ở trường phổ thông - Số tiết: 60
Đặc trưng văn học trung đại Việt Nam và việc dạy học văn học trung đại Việt Nam ở trường phổ thông - Số tiết: 60
Những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy văn học dân gian hiện nay ở trường phổ thông - Số tiết: 60
Dạy – học tác phẩm văn học dân gian từ góc nhìn thể loại - Số tiết: 60
Phong cách học và những ứng dụng trong dạy học tiếng Việt ở trường phổ thông - Số tiết: 45
Collapse Môn Lịch sửMôn Lịch sử
Nội dung và phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử ở trường THPT - Số tiết: 45
Các biện pháp nâng cao hiệu quả bài học Lịch sử ở trường phổ thông - Số tiết: 45
Vận dụng một số phương pháp, kỹ thuật dạy học hiện đại nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông - Số tiết: 45
Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo hướng tiếp cận năng lực trong dạy học môn Lịch sử ở trường phổ thông - Số tiết: 45
Sử dụng sách giáo khoa và tài liệu tham khảo theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông - Số tiết: 45
Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông - Số tiết: 45
Một số biện pháp giáo dục truyền thống dân tộc cho học sinh trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông - Số tiết: 45
Cách tiếp cận mới về quan hệ quốc tế của Việt Nam từ 1945 đến nay - Số tiết: 45
Biển Đông trong quan hệ khu vực: Lịch sử và vấn đề - Số tiết: 45
Những vấn đề cơ bản của quan hệ quốc tế hiện đại - Số tiết: 45
Kiến thức lịch sử - văn hóa Việt Nam thời cổ trung đại trong trường phổ thông sau 2015: Hệ thống vấn đề và cách tiếp cận mới - Số tiết: 45
Lịch sử Việt Nam thời cổ trung đại: Những vấn đề hệ thống và cách tiếp cận mới - Số tiết: 45
Một số vấn đề về lịch sử kinh tế Việt Nam thời cận - hiện đại - Số tiết: 45
Ngoại giao Việt Nam (1945-2015): Chính sách và thực tiễn - Số tiết: 45
Lịch sử khẩn hoang và xác lập chủ quyền lãnh thổ Việt Nam - Số tiết: 45
Quan hệ quốc tế trong giải quyết vấn đề Việt Nam (1945-1995) - Số tiết: 45
Việt Nam thời kỳ thuộc địa: Nhìn từ quan điểm phát triển - Số tiết: 45
Lịch sử Việt Nam: Những quan điểm mới từ đơn tuyến đến đa chiều - Số tiết: 45
Yếu tố Trung Hoa trong lịch sử và văn hóa Việt Nam - Số tiết: 45
Lịch sử Việt Nam trung đại: Tiếp cận hệ thống và những quan điểm mới - Số tiết: 45
Kinh tế hàng hóa và sự hưng khởi của các đô thị Việt Nam (thế kỷ XVI - XVIII) - Số tiết: 45
Một số vấn đề về chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc ở Việt Nam thế kỷ XX - Số tiết: 45
Tổ chức bộ máy nhà nước và nền hành chính quốc gia ở Việt Nam thời phong kiến - Số tiết: 45
Lịch sử Việt Nam (từ thời dựng nước đến nửa đầu thế kỷ XIX): Vấn đề và cách tiếp cận mới - Số tiết: 45
Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về Phật giáo và Nho giáo trong Lịch sử Việt Nam - Số tiết: 45
Kinh tế - xã hội Việt Nam (1858 - 1945) nhìn nhận từ quan điểm vận động và phát triển - Số tiết: 45
Khai thác tư liệu gốc trong giảng dạy Lịch sử Việt Nam hiện đại (từ 1945 đến 2010) - Số tiết: 45
Một số vấn đề về Chủ nghĩa tư bản hiện đại - Số tiết: 45
Một số vấn đề cơ bản của quan hệ quốc tế hiện đại - Số tiết: 45
Một số vấn đề về lịch sử phong trào giải phóng dân tộc và lịch sử Đông Nam Á hiện đại - Số tiết: 45
Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn của cuộc cải cách ở Trung Quốc - Số tiết: 45
Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về văn hóa truyền thống Nhật Bản - Số tiết: 45
Một số vấn đề về lịch sử Trung Quốc thời Cổ - Trung đại - Số tiết: 45
Một số vấn đề về Chủ nghĩa tư bản từ giữa thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XX - Số tiết: 45
Các cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật và công nghệ trong lịch sử Đômg Nam Á hiện đại - Số tiết: 45
Các cuộc cải cách ở châu Á thời cận - hiện đại - Số tiết: 45
Những vấn đề cơ bản của Lịch sử thế giới cận - hiện đại trong chương trình phổ thông - Số tiết: 45
Collapse Môn Địa LýMôn Địa Lý
Ứng dụng hệ thông tin địa lý ( GIS) trong nghiên cứu và giảng dạy Địa lý - Số tiết: 45
Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong dạy học Địa lý - Số tiết: 45
Nội dung giảng dạy Địa lý kinh tế xã hội thế giới theo cách tiếp cận năng lực - Số tiết: 45
Bổ sung kiến thức Địa lý kinh tế xã hội Việt Nam gắn với kỹ năng khai thác Atlat và phân tích bảng số liệu, vẽ biểu đồ - Số tiết: 45
Dạy học Địa lý theo chủ đề theo định hướng phát triển năng lực - Số tiết: 45
Đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy học Địa lý theo định hướng phát triển năng lực - Số tiết: 45
Các phương pháp và kỹ thuật dạy học Địa lý hiện đại - Số tiết: 30
Nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện dạy học Địa lý theo hướng phát triển năng lực - Số tiết: 30
Collapse Môn Giáo dục công dânMôn Giáo dục công dân
Bồi dưỡng môn đạo đức và giáo dục đạo đức cho giáo viên THPT - Số tiết: 30
Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về đạo đức môi trường - Số tiết: 60
Giáo dục đạo đức và phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông - Số tiết: 60
Giáo dục đạo đức nghề nghiệp và phương pháp giáo dục đạo đức nghề nghiệp - Số tiết: 60
Giáo dục ý thức chính trị, truyền thống dân tộc - Số tiết: 60
Giáo dục dân số, môi trường, thẩm mỹ, giới tính, vệ sinh an toàn lao động - Số tiết: 60
Bồi dưỡng CBQL, giáo viên phổ thông môn mỹ học, giáo dục thẩm mỹ và giáo dục mỹ học truyền thống - Số tiết: 30
Tôn giáo và một số vấn đề về tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam hiện nay - Số tiết: 60
Giáo dục kinh doanh cho học sinh phổ thông - Số tiết: 60
Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống - Số tiết: 60
Collapse Môn thể dục và giáo viên ngành Giáo dục thể chấtMôn thể dục và giáo viên ngành Giáo dục thể chất
Xây dựng chương trình giáo dục thể chất trong các trường phổ thông - Số tiết: 30
Nội dung và phương pháp kiểm tra đánh giá môn Thể dục ở trường phổ thông - Số tiết: 30
Các phương pháp dạy học tích cực trong công tác giáo dục thể chất và thể dục thể thao - Số tiết: 45
Một số khái niệm cơ bản của giáo dục thể chất và PPGD môn Thể dục ở trường phổ thông - Số tiết: 45
Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử trong công tác giáo dục thể chất và thể dục thể thao - Số tiết: 45
Tìm kiếm, khai thác thông tin phục vụ bài giảng thể dục thể thao - Số tiết: 45
Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị giảng dạy thể dục thể thao - Số tiết: 45
Các phương tiện dạy học giáo dục thể chất ở trường phổ thông - Số tiết: 45
Phương pháp lập kế hoạch môn học trong dạy học thể dục thể thao - Số tiết: 45
Quản lý công tác giáo dục thể chất trong nhà trường - Số tiết: 45
Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động giáo dục thể chất ở trường phổ thông - Số tiết: 30
Tập luyện để có một thân hình cân đối bằng những dụng cụ luyện tập đơn giản - Số tiết: 45
Tìm hiểu bộ máy vận động cùng một số bài tập hiệu quả phát triển cơ bắp theo ý muốn - Số tiết: 45
Xoa bóp và tự xoa bóp trong thể dục thể thao - Số tiết: 45
Dinh dưỡng và tập luyện thể dục thể thao - Số tiết: 45
Phân tích sinh học một số động tác cơ bản dựa vào kỹ thuật động tác một số môn thể dục thể thao - Số tiết: 45
Các nguyên tắc về phương pháp giáo dục thể chất - Số tiết: 45
Giáo dục các tố chất thể lực - Số tiết: 45
Dạy học động tác và hình thức buổi tập thể dục thể thao - Số tiết: 45
Collapse Giáo dục Quốc phòngGiáo dục Quốc phòng
Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về đường lối quân sự của Đảng và quân sự chung - Số tiết: 45
Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về lý thuyết bắn và nguyên tắc chiến thuật từng người trong chiến đấu - Số tiết: 30
Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng cộng sản Việt Nam - Số tiết: 30
Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về công tác quốc phòng - Số tiết: 30
Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy Giáo dục quốc phòng và an ninh - Số tiết: 30
Bồi dưỡng kiến thức về điều lệnh đội ngũ - Số tiết: 30
Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về công tác quân sự địa phương - Số tiết: 30
Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về bảo vệ biển đảo trong thời kỳ mới - Số tiết: 30
Collapse Giáo dục Tiểu họcGiáo dục Tiểu học
Phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt ở Tiểu học - Số tiết: 45
Phương pháp nâng cao kiến thức, kĩ năng Tiếng Việt ở Tiểu học - Số tiết: 30
Dạy học kiến thức Tiếng Việt theo quan điểm phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh tiểu học - Số tiết: 30
Dạy học Tiếng Việt phù hợp với đặc điểm, trình độ ngôn ngữ và hứng thú của học sinh tiểu học - Số tiết: 30
Dạy Tiếng Việt cho học sinh Tiểu học với tư cách ngôn ngữ thứ hai - Số tiết: 30
Xây dựng nội dung dạy học buổi 2/ngày môn Toán (cho học sinh bán trú) - Số tiết: 45
Thực hành thiết kế các dạng bài tập Toán và đề kiểm tra môn Toán ở trường tiểu học - Số tiết: 45
Các phương pháp tiếp cận để lựa chọn nội dung và phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán ở trường tiểu học - Số tiết: 30
Thực hành kỹ năng dạy học Toán ở trường tiểu học - Số tiết: 30
Thực hành thiết kế các hoạt động giải trí Toán học - Số tiết: 30
Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm môn Toán - Số tiết: 30
Giải đáp thắc mắc trong giảng dạy Toán cho giáo viên tiểu học - Số tiết: 30
Phát triển chương trình dạy học môn Toán ở trường tiểu học theo tiếp cận năng lực - Số tiết: 30
Dạy học tích hợp một số chủ đề môn Toán ở trường tiểu học - Số tiết: 30
Hướng dẫn giáo viên thiết kế và sử dụng câu hỏi, bài tập, đề kiểm tra môn Toán ở tiểu học theo tiếp cận năng lực - Số tiết: 30
Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học - Số tiết: 30
Đổi mới phương pháp, kỹ thuật dạy học tiểu học - Số tiết: 60
Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh tiểu học - Số tiết: 45
Bồi dưỡng phương pháp dạy học tích cực ở trường tiểu học - Số tiết: 45
Vận dụng phương pháp Bàn tay nặn bột trong dạy học tiểu học - Số tiết: 30
Tiếp cận cách dạy theo quan điểm kiến tạo xã hội nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh - Số tiết: 45
Tổ chức dạy học tích cực theo mô hình trường học mới ở Việt Nam (VNEN) - Số tiết: 45
Công tác quản lý trường tiểu học - Số tiết: 45
Kỹ năng giải quyết các tình huống sư phạm trong công tác giáo dục học sinh tiểu học của giáo viên chủ nhiệm - Số tiết: 30
Rèn kỹ năng viết chữ đẹp - Số tiết: 60
Giáo dục môi trường trong trường tiểu học - Số tiết: 45
Tổ chức trò chơi giáo dục môi trường cho học sinh tiểu học - Số tiết: 45
Giáo dục truyền thống, văn hóa, lối sống với môi trường của người Việt Nam - Số tiết: 45
Giáo dục môi trường trong dạy học các môn học về tự nhiên và xã hội - Số tiết: 30
Xây dựng và sử dụng tính huống có vấn đề trong dạy học môn Khoa học - Số tiết: 30
Phương pháp nghiên cứu tâm lý học sinh tiểu học - Số tiết: 45
Hướng dẫn học sinh cách xử lý an toàn - Số tiết: 30
Phương pháp giáo dục giá trị sống cho học sinh tiểu học giúp gặt hái sự thành công học đường - Số tiết: 45
Kỹ năng sử dụng, thiết kế và bảo quản thiết bị dạy học trong các trường tiểu học - Số tiết: 45
Sử dụng thiết bị giáo dục và ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong dạy học ở trường tiểu học - Số tiết: 60
Collapse Giáo dục Mầm nonGiáo dục Mầm non
Phương pháp phát triển trí tuệ trẻ em dành cho tuổi mầm non (theo cách tiếp cận đa trí thông minh: IQ, CQ, EQ, SQ…) - Số tiết: 45
Giáo dục tích hợp ở bậc mầm non - Số tiết: 45
Kỹ năng tìm hiểu, thu thập, xử lý thông tin về môi trường giáo dục cho trẻ mầm non - Số tiết: 45
Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non - Số tiết: 45
Tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non - Số tiết: 45
Phát hiện rối nhiễu tâm lý của trẻ mầm non và hướng xử lý - Số tiết: 30
Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về thực phẩm và dinh dưỡng cho trẻ mầm non - Số tiết: 45
Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non - Số tiết: 45
Ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá sự phát triển thể chất của trẻ - Số tiết: 30
Thiết kế và sử dụng trò chơi học tập nhằm hình thành biểu tượng Toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non - Số tiết: 45
Tổ chức các hoạt động cho trẻ làm quen với Toán ở trường mầm non - Số tiết: 45
Sửa chính âm, chính tả cho giáo viên mầm non - Số tiết: 45
Bồi dưỡng Văn học thiếu nhi với giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non - Số tiết: 45
Phát triển khả năng tiền đọc, viết tuổi mầm non - Số tiết: 45
Hướng dẫn phát triển ngôn ngữ theo hướng tích hợp ở trường mầm non - Số tiết: 45
Tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học thông qua giáo dục tích hợp ở trường mầm non - Số tiết: 45
Giáo dục truyền thống văn hóa thông qua tổ chức lễ hội ở trường mầm non - Số tiết: 30
Trang trí môi trường hoạt động ở trường mầm non - Số tiết: 30
Bồi dưỡng kỹ năng thiết kế làm đồ chơi - đồ dùng dạy học theo hướng giáo dục tích hợp - Số tiết: 30
Phát triển tích cực vận động cho trẻ mầm non - Số tiết: 45
Giáo dục tố chất thể lực cho trẻ mầm non - Số tiết: 45
Phương pháp hình thành kỹ năng vận động cho trẻ mầm non - Số tiết: 45
Tổ chức hoạt động tạo hình theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo của trẻ mầm non - Số tiết: 45
Sử dụng nghệ thuật tạo hình truyền thống trong giáo dục mầm non - Số tiết: 45
Sử dụng nghệ thuật tạo hình theo hướng phát huy tính tích cực sáng tạo của trẻ - Số tiết: 45
Khai thác nghệ thuật xếp dán tranh trong giáo dục mầm non - Số tiết: 45
Ứng dụng đàn phím điện tử trong hoạt động âm nhạc ở trường mầm non - Số tiết: 45
Thực hành các bài hát theo các chuyên đề giáo dục - Số tiết: 45
Collapse Giáo dục đặc biệtGiáo dục đặc biệt
Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về ngôn ngữ ký hiệu - Số tiết: 45
Sử dụng PEP-R trong đánh giá và lập kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ có rối loạn phổ tự kỷ - Số tiết: 60
Sử dụng PECS để dạy kỹ năng giao tiếp cho trẻ có rối loạn phổ tự kỷ - Số tiết: 45
Hướng dẫn vận dụng phương pháp TEACCH trong giáo dục trị liệu cho trẻ có rối loạn phổ tự kỷ - Số tiết: 45
Can thiệp hành vi và trị liệu cảm giác cho trẻ có rối loạn phổ tự kỷ - Số tiết: 60
Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về giáo dục hòa nhập - Số tiết: 45
Đánh giá phát triển trẻ khuyết tật - Số tiết: 45
Kế hoạch giáo dục cá nhân trẻ khuyết tật - Số tiết: 45
Điều chỉnh trong giáo dục và dạy học hòa nhập trẻ khuyết tật - Số tiết: 45
Giáo dục hành vi trẻ khuyết tật - Số tiết: 45
Quản lý giáo dục hòa nhập - Số tiết: 45
Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về phát triển ngôn ngữ và giao tiếp cho trẻ khuyết tật - Số tiết: 45
Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm cho giáo viên các trường Trung học chuyên nghiệp - Số tiết: 25 tín chỉ
Collapse NHÓM KIẾN THỨC VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘINHÓM KIẾN THỨC VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI
Ứng dụng lý thuyết hành vi con người và môi trường trong công tác xã hội - Số tiết: 45
Hành lang pháp lý trong lĩnh vực công tác xã hội - Số tiết: 45
Một số lý thuyết công tác xã hội ứng dụng trong thực hành công tác xã hội - Số tiết: 45
Công tác xã hội trong các tổ chức chính trị xã hội - Số tiết: 45
Công tác xã hội với trẻ em và gia đình - Số tiết: 45
Công tác xã hội với trẻ có hoàn cảnh đặc biệt - Số tiết: 45
Công tác xã hội với người nghiện và người có HIV/AID - Số tiết: 45
Công tác xã hội học đường lứa tuổi vị thành niên - Số tiết: 45