Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giảng viên chính (hạng II)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


THÔNG BÁO TUYỂN SINH

LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Trường Đại học sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn Chức danh nghề nghiệp cho Giảng viên hạng II như sau:

1. Chương trình Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho giảng viên chính (hạng II)

 a./ Đối tượng bồi dưỡng:

Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học công lập, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) có một trong các điều kiện sau:

+ Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính.

+ Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III) hoặc tương đương từ đủ 5 năm trở lên.

b./ Chương trình đào tạo: gồm 11 chuyên đề giảng dạy, tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch, được bố cục thành ba phần

- Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và kỹ năng chung (gồm 4 chuyên đề)

- Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp (gồm 7 chuyên đề)

- Phần III: Tìm hiểu thực tế 

            Viết thu hoạch

  Làm bài kiểm tra kết thúc chương bồi dưỡng.

2. Hồ sơ tuyển sinh: Theo mẫu của Trường ĐHSP Hà Nội

- Tải mẫu hồ sơ tại đây

- Hai ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh tại mặt sau của ảnh)

- Bản photo công chứng bằng đại học, bảng điểm, giấy khai sinh

3. Kinh phí: 2.100.000/người

4. Thời gian bồi dưỡng:  Các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

(bắt đầu từ 17h ngày 14/07/2018 và dự kiến kết thúc chương trình BD ngày 14/09/2018 )

Mọi chi tiết xin liên hệ:

          Văn phòng tuyển sinh, Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng thường xuyên, Trường ĐHSP Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

          - Buổi sáng: 8h00 – 12h00

           - Buổi chiều: 13h30 – 17h00

          Điện thoại: 024.37547843; 0912326608 (Cô Hằng)

          Website: http://dtbdtx.hnue.edu.vn

 


Publish: 16/06/2018 - Views: 592 - Lastest update: 16/06/2018 11:44:06 SA
Tin cùng chuyên mục
tuyển sinh