Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh lớp BD và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ giáo dục đặc biệt, nghiệp vụ giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật và Nghiệp vụ sư phạm về giáo dục hòa nhập cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  604/ĐHSPHN Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC

 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức các lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ giáo dục đặc biệt, Nghiệp vụ sư phạm về Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật và Nghiệp vụ sư phạm về Giáo dục hòa nhập cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ. Thông tin tuyển sinh các khóa bồi dưỡng này như sau:

I.                   Chứng chỉ nghiệp vụ giáo dục đặc biệt

1.      Đối tượng tuyển sinh:

-         Cán bộ quản lý, giáo viên trong các cơ sở dạy trẻ có nhu cầu đặc biệt, Những người đã tốt nghiệp các ngành sư phạm.

-         Những người đã tốt nghiệp các ngành gần với ngành Giáo dục đặc biệt như: Công  tác xã hội, Y tế, Phục hồi chức năng, Tâm lý - Giáo dục, Sinh học, Khoa học xã hội và nhân văn khác.

-         Học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp, sinh viên đại học, cao đẳng thuộc ngành sư phạm; các ngành gần với ngành Giáo dục đặc biệt, khoa học xã hội và nhân văn khác.

2.      Chương trình đào tạo: 345 tiết.

II.                 Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm về Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật

1.      Đối tượng tuyển sinh:

-         Cán bộ quản lý, chuyên viên Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo phụ trách giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật.

-         Cán bộ quản lý, giáo viên trường mầm non/tiểu học/trung học cơ sở.

-         Cán bộ quản lý, giáo viên trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập.

-         Cán bộ quản lý, giáo viên trường/trung tâm dạy trẻ khuyết tật.

2.  Chương trình đào tạo: 345 tiết.

III.             Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm về Giáo dục hòa nhập cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ

1.        Đối tượng tuyển sinh:

-         Những người đã tốt nghiệp các ngành sư phạm.

-         Những người đã tốt nghiệp các ngành gần với GDĐB: CTXH, y tế, Phục hồi chức năng, cử nhân Tâm lý - giáo dục học, cử nhân sinh học, cử nhân khoa học xã hội.

-         Sinh viên khoa giáo dục đặc biệt thuộc các chuyên ngành khác: Khiếm thính, khiếm thị, khuyết tật trí tuệ.

-         Sinh viên các ngành sư phạm: Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, sinh học, văn học, tâm lý- giáo dục học.

2.        Chương trình đào tạo: 345 tiết.

 

 

* Kinh phí đào tạo:

      - Đối với lớp từ 20-29 học viên: 5.600.000đ/1 người.

      - Đối với lớp từ 30-39 học viên: 3.800.000đ/1 người.

      - Đối với lớp từ 40-49 học viên: 3.100.000đ/1 người.

      - Đối với lớp từ 50 học viên trở lên: 2.800.000đ/1 người.

* Địa điểm học tập: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

* Thời gian học: Dự kiến khai giảng vào ngày 17/08/2018    

  (Học các buổi tối trong tuần và ngày thứ 7, chủ nhật).

* Hồ sơ bao gồm:

- Tải mẫu hồ sơ tại đây

- Hai ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh tại mặt sau của ảnh)

- Photo công chứng bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm, giấy khai sinh

* Thu nhận hồ sơ:

            Văn phòng tuyển sinh, Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng thường xuyên

                  Trường ĐHSP Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

            ĐT: 024.37547843; Website: http://dtbdtx.hnue.edu.vn

Ghi chú: Trường ĐHSP Hà Nội không mở lớp nếu số lượng hồ sơ đăng ký dưới 20 người/1 lớp.

Học viên đăng ký trực tuyến theo địa chỉ sau: http://dtbdtx.hnue.edu.vn/dang-ky


Nơi nhận: KT HIỆU TRƯỞNG

- Như kính gửi; PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Lưu: TTĐT-BDTX

(Đã ký)


GS.TS ĐỖ VIỆT HÙNG

 


 

 


 

Publish: 27/07/2018 - Views: 1513 - Lastest update: 27/07/2018 3:07:26 CH
Tin cùng chuyên mục
tuyển sinh