tin tức - sự kiện

Hệ thống các biểu mẫu


               

STT Loại mẫu Đối tượng sử dụng Đơn vị giải quyết Ghi chú
1 Đơn xin xác nhận là học viên Dành cho những người đang theo học, không trong thời gian thi hành kỉ luật hoặc bảo lưu kết quả học tập Trung tâm ĐTBD thường xuyên Tải xuống
2 Đơn xin bảo lưu kết quả học tập Học viên đang theo học có lí do chính đáng Trung tâm ĐTBD thường xuyên Tải xuống
3 Đơn xin học trở lại sau khi hết thời hạn bảo lưu kết quả học tập Học viên đã có quyết định bảo lưu cần làm đơn xin học tiếp trước khi hết thời gian bảo lưu 01 tháng Trung tâm ĐTBD thường xuyên Tải xuống
4 Đơn xin xác nhận điểm học tập Học viên đang theo học, đã tham gia thi kết thúc học phần và đã có kết quả Trung tâm ĐTBD thường xuyên Tải xuống
5 Đơn xin phép nghỉ thi học phần/tốt nghiệp Học viên đang theo học Trung tâm ĐTBD thường xuyên Tải xuống
6 Đơn xin dự thi học phần Học viên phải học lại hoặc xin thi lại cùng với lớp khác, đơn vị khác. Trung tâm ĐTBD thường xuyên Tải xuống
7 Đơn xin dự thi tốt nghiệp Học viên có đơn xin nghỉ ở lần thi thứ nhất hoặc xin thi ở lớp khác, đơn vị khác. Trung tâm ĐTBD thường xuyên Tải xuống
8 Đơn xin xác nhận đã hoàn thành chương trình Học viên đã học và thi đạt tất cả các môn trong chương trình, chờ thi tốt nghiệp. Trung tâm ĐTBD thường xuyên Tải xuống
9 Đơn xin xác nhận đã thi tốt nghiệp Học viên đã dự thi tốt nghiệp đang trong thời gian chờ xét và cấp bằng tốt nghiệp Trung tâm ĐTBD thường xuyên Tải xuống
10 Đơn xin cấp lại bảng điểm Dành cho những người đã tốt nghiệp, xin lại bảng điểm do thất lạc hoặc lí do khác Trung tâm ĐTBD thường xuyên Tải xuống
11 Đơn xin chỉnh sửa thông tin trên bằng Dành cho những người đã được cấp bằng tốt nghiệp nhưng sai thông tin. Trung tâm ĐTBD thường xuyên Tải xuống

 

 

Publish: 16/03/2017 - Views: 190 - Lastest update: 15/03/2017 3:28:56 CH
Tin cùng chuyên mục