kế hoạch học, thi, điểm thi tin học

Kế hoạch đào tạo lớp bồi dưỡng chứng chỉ tin học K26B (sinh viên) tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Xem chi tiết: Tại đây

Liên hệ giáo vụ: Nguyễn Thị Ngọc Dung - Điện thoại: 0912526446 - Email: dungntn@hnue.edu.vn

tin học - ngoại ngữ