kế hoạch học, thi, điểm thi tin học

Thông báo tuyển sinh cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo thông tư 03/2014/TT-BTTT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản)

            Trường ĐHSP Hà Nội thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin (theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản) như sau:

            Đối tượng tuyển sinh: Học sinh, sinh viên, giáo viên các cấp bậc học, cán bộ viên chức, công chức và các đối tượng khác có nhu cầu (hồ sơ theo mẫu của Trường).

            Thời lượng bồi dưỡng, ôn tập: 30 tiết (30 người/1 lớp)

            Địa điểm bồi dưỡng, ôn tập: Tại Trường ĐHSP Hà Nội

            Thời gian bồi dưỡng, ôn tập:

1.Thứ 6 (24/03/2017): từ 17h30 đến 21h00

2.Thứ 7 & chủ nhật (25-26/03/2017) Từ 8h00 đến 17h00

3.Thứ 2 (27/03/2017): từ 17h30 đến 21h00

4.Thứ 3 (28/03/2017) thi cấp chứng chỉ 18h00

    Hồ sơ: Gồm phiếu đăng ký, 2 ảnh 3x4 (ảnh chụp không quá 6 tháng), bản sao chứng minh nhân dân, sinh viên của trường nộp thêm bản photo thẻ sinh viên.

            Kinh phí ôn tập và thi: 1.800.000đ/1 người

            Hình thức thi: Bao gồm 02 bài thi trên máy tính (01 bài thi trắc nghiệm và 01 bài thi thực hành).

           Thí sinh đạt kết quả sẽ được cấp Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    Mọi chi tiết xin liên hệ:

            Văn phòng tuyển sinh, Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng thường xuyên, Trường ĐHSP Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

            - Buổi sáng: 8h00 – 11h30

            - Buổi chiều: 13h30 – 17h00

            Điện thoại: 04.66730055; 0975514801 (Cô Hạnh phòng 610 nhà Hiệu bộ); 0963672332 (Thầy Dũng phòng 602 nhà Hiệu bộ)

            Website: http://dtbdtx.hnue.edu.vnXem chi tiết: Tại đây

Liên hệ giáo vụ: Nguyễn Thị Ngọc Dung - Điện thoại: 0912526446 - Email: dungntn@hnue.edu.vn

tin học - ngoại ngữ