kế hoạch học, thi, điểm thi ngoại ngữ

Quyết định cấp chứng chỉ tiếng anh trình độ B tại TC VHTT&DL Bắc Giang


Liên hệ giáo vụ: Phùng Tiến Đạo - Điện thoại: 0977628258 - Email: daopt@hnue.edu.vn