kế hoạch học, thi, điểm thi ngoại ngữ

Kế hoạch thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B lớp K2 tại TC VHTT&DL Bắc Giang

Xem chi tiết: Tại đây

Liên hệ giáo vụ: Phùng Tiến Đạo - Điện thoại: 0977628258 - Email: daopt@hnue.edu.vn