kế hoạch học, thi, điểm thi ngoại ngữ

Điểm thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh trình độ B lớp K1 tại TC VHTT&DL Bắc Giang


Liên hệ giáo vụ: Phùng Tiến Đạo - Điện thoại: 0977628258 - Email: daopt@hnue.edu.vn