kế hoạch học, thi, điểm thi ngoại ngữ

Kết quả thi cấp chứng chỉ Tiếng anh tại trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Bắc Thăng Long


Liên hệ giáo vụ: Nguyễn Thị Ngọc Dung - Điện thoại: 0912526446 - Email: dungntn@hnue.edu.vn