kế hoạch học, thi, điểm thi ngoại ngữ

Quyết định duyệt danh sách học viên đủ điều kiện kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng Anh trinh độ B K2 tại Bắc Giang


Liên hệ giáo vụ: Phùng Tiến Đạo - Điện thoại: 0977628258 - Email: daopt@hnue.edu.vn