kế hoạch học, thi, điểm thi ngoại ngữ

Quyết định duyệt danh sách học viên đủ điều kiện kiểm tra cấp chứng chỉ Tiếng Anh trinh độ B tại Bắc Giang


Liên hệ giáo vụ: Nguyễn Thị Ngọc Dung - Điện thoại: 0912526446 - Email: dungntn@hnue.edu.vn