Kế hoạch học, thi, điểm thi

Kế hoạch đào tạo lớp bồi dưỡng chứng chỉ tin học K1AB tại Duy Tiên - Hà Nam

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG
CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT)
       
Kính gửi: Trung tâm GDNN - GDTX huyện Duy Tiên Tỉnh Hà Nam
           Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng thường xuyên trường Đại học Sư phạm Hà Nội xin thông báo kế hoạch bồi dưỡng và thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT khoá 1 lớp A+B đặt tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện Duy Tiên Tỉnh Hà Nam như sau:
STT Thời gian học Ghi chú
1   Thứ 7 (15/09/2018): 08h - 9h khai giảng khóa học  
2   Thứ 7 (15/09/2018): 9h - 17h  
3   Chủ nhật (16/09/2018): 8h - 17h  
4   Thứ 7 (22/09/2018): 8h - 17h  
5   Chủ nhật (23/09/2018): 8h - 17h  
6   Thứ 7 (29/09/2018): 8h - 17h  
7   Chủ nhật (30/09/2018): 8h - 17h  
8   Thứ 7 (06/10/2018): 8h - 17h  
9   Chủ nhật (07/10/2018): 8h - 12h  
Kính đề nghị Quý Trung tâm thông báo đến học viên và triển khai thực hiện kế hoạch trên.
Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.    
       
Nơi nhận:   KT GIÁM ĐỐC
- Như trên PHÓ GIÁM ĐỐC
- Lưu VP, TTĐT-BDTX    
- Phòng KH-TC        (đã ký)  
       
       
       
    TS Vương Huy Thọ
Xem chi tiết: Tại đây

Liên hệ giáo vụ: Nguyễn Thị Ngọc Dung - Điện thoại: 0912526446 - Email: dungntn@hnue.edu.vn