kế hoạch học, thi, điểm thi hệ vừa làm vừa học

Danh sách điểm thi học phần kỳ 1 Sư phạm Tiếng anh tại TT GDTX Điện Biên

Xem chi tiết tại đây

Xem chi tiết: Tại đây

Liên hệ giáo vụ: Nguyễn Hoàng Long - Điện thoại: 0913099186 - Email: nhlong@hnue.edu.vn

vừa làm vừa học