ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 6 - Tòa nhà Hành chính - Hiệu bộ - 136 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: (04) 3.754.7843 - Fax: (04).3.754.7843

Email: ttdtbdtx@hnue.edu.vn

giới thiệu