Chương trình bồi dưỡng

Môn Công nghệ, giáo viên ngành Sư phạm kỹ thuật và người làm công tác thiết bị trường học


22-03-2018
 •             Nâng cao năng lực giáo dục kinh doanh cho giáo viên dạy công nghệ ở trường phổ thông - Số tiết: 30
 •         Công tác thiết bị trường học ở trường phổ thông - Số tiết: 30
 •         Công tác thư viện trường học - Số tiết: 30
 •         Dạy học tích hợp theo chủ đề liên môn Công nghệ - Tin học ở phổ thông - Số tiết: 30
 •         Dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn Công nghệ ở phổ thông - Số tiết: 30
 •         Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Công nghệ ở phổ thông - Số tiết: 20
 •         Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học môn Công nghệ ở phổ thông - Số tiết: 20
 •         Kỹ năng thúc đẩy và vận dụng trong dạy học tích cực cho giáo viên Công nghệ - Số tiết: 20
 •         Nâng cao năng lực giáo dục hướng nghiệp cho giáo viên phổ thông - Số tiết: 30
 •         Nâng cao năng lực giáo dục kinh doanh cho giáo viên phổ thông - Số tiết: 30
 •         Kỹ năng tư vấn hướng nghiệp cho giáo viên phổ thông - Số tiết: 30
   

Người đăng:SuperUser Account
22-03-2018
Các bài viết cùng chuyên mục