kế hoạch học, thi, điểm thi bồi dưỡng chuyên đề (cấp chứng nhận)

Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên THPT, cán bộ quản lý (đợt 2) tại TT GDTX tỉnh Hưng Yên

Xem chi tiết: Tại đây

Liên hệ giáo vụ: Nguyễn Hoàng Long - Điện thoại: 0913099186 - Email: nhlong@hnue.edu.vn

bd chuyên đề