kế hoạch học, thi, điểm thi bồi dưỡng cấp chứng chỉ

Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên THPT hạng II K7 (cụm 3B) tại TTGDTX Hải Dương


Liên hệ giáo vụ: Phan Tuấn Hải - Điện thoại: 0983061379 - Email: haipt@hnue.edu.vn

cấp chứng chỉ