kế hoạch học, thi, điểm thi bồi dưỡng cấp chứng chỉ

Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên MN hạng III K04 tại Lạng Sơn (THCS Lộc Bình - Lạng Sơn)


Liên hệ giáo vụ: Phan Tuấn Hải - Điện thoại: 0983061379 - Email: haipt@hnue.edu.vn

cấp chứng chỉ