kế hoạch học, thi, điểm thi bồi dưỡng cấp chứng chỉ

Quyết định công nhận học viên lớp NVSP K1 tại ĐH Hạ Long


Liên hệ giáo vụ: Nguyễn Thùy Dương - Điện thoại: 0912358854 - Email: duongnt@hnue.edu.vn

cấp chứng chỉ