kế hoạch học, thi, điểm thi bồi dưỡng cấp chứng chỉ

Kế hoạch bồi dưỡng cho bậc THPT hạng II đặt tại trường Hữu Nghị 80 TX Sơn Tây


Liên hệ giáo vụ: Phùng Thị Lệ Hằng - Điện thoại: 0912326608 - Email: hangpl@hnue.edu.vn

cấp chứng chỉ