kế hoạch học, thi, điểm thi bồi dưỡng cấp chứng chỉ

Kế hoạch bồi dưỡng cho bậc THPT hạng II đặt tại trường Amsterdam


Liên hệ giáo vụ: Phùng Thị Lệ Hằng - Điện thoại: 0912326608 - Email: hangpl@hnue.edu.vn

cấp chứng chỉ