kế hoạch học, thi, điểm thi bồi dưỡng cấp chứng chỉ

Thông báo: Kế hoạch đào tạo cho lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý GD( Hà Nội)

Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng thường xuyên trường Đại học sư phạm Hà Nội thông báo với Quý Trung tâm kế hoạch đào tạo cho lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý GD như sau:
Xem chi tiết: Tại đây

Liên hệ giáo vụ: Nguyễn Hoàng Long - Điện thoại: 0913099186 - Email: nhlong@hnue.edu.vn

cấp chứng chỉ